TỈ LỆ VỀ 80% CON LẠI 20% LÀ COI LẠI NH N PHẨM CÁC BÁC CÓ TỐT KO BƯỚC 1: CHỌN NÚT KHÁNG BÌNH THƯỜNG BƯỚC2: CHỌN YES BƯỚC 3: CHỌN TÀI KHOẢN CẦN KHÁNG BƯỚC 4: CHỌN DÒNG THỨ 3 RỒI NÓ HIỆN RA 1 BẢN Ở DƯƠI CÁC BÁC COPPY C U NÀY DÁNG VÀO NHA "I believe I have read Facebook Policy carefully, and strictly follow Facebook Advertising Policy." BƯỚC 5: NÓ ĐƯA CÁC BÁC VÀO HỘP THƯ CÁC BÁC CHON CÂU NÀY BỎ VÀO "My ADs Account, ID: __________ currently under Disabled Ad. I believe I have read Facebook Policy carefully, and strictly follow Facebook Advertising Policy. Hence, kindly raise this case at the highest urgency and remove this feature limit so that my work will not be halted. Thank you." RỒI CÁC BÁC COPPY CÁI ID TK CẦN KHÁNG Á BỎ VÀO PHẦN "_____________" NÀY NHA BƯỚC 6: CHỜ NÓ VỀ THÔI CHÚC CÁC BÁC KHÁNG THÀNH CÔNG THỜI GIAN TRẢ VỀ TẦM 24H-48H VỀ NHỚ QUAY LẠI CẢM ƠN TÔI LÀ ĐỦ